Sidst opdateret d. 11/04-2022

Terms of Service

 

Begrebsdefinitioner

Fællesskab
Når “fællesskab” anvendes så omtaler vi det tværgående CPH-Gaming fællesskab som strækker sig over de forskellige platforme, heriblandt men ikke afgrænset til, vores Steam-gruppe, Discord server, spilservere samt vores hjemmeside.

Permanent
Når begrebet “permanent” anvendes enten i vores Terms of Service, på hjemmesiden eller på andre af CPH-Gaming fællesskabets platforme, da er der ikke tale om at den/det omtalte ikke har nogen udløbsdato. Begrebet “permanent” skal i stedet forstås som værende så længe at CPH-Gaming eksisterer og er under dets nuværende ejer.

Webshop-Points
Webshop-points er den online valuta som kan anvendes til at købe serviceydelser inde på CPH-Gaming hjemmesidens webshop. Disse points omtales i øvrigt også som “points” inde i webshoppen.

Misbrug
Når vi bruger ordet “misbrug” i forhold til moderatorer, administratorer, eller andre roller, så dækker det over al form for unødvendig, og forkert anvendelse af beføjelser som kommer med den givne rolle. Endvidere dækker det også over anvendelse som er i strid med den givne spilserver / platforms regler eller retningslinjer.

Credits
Credits er den valuta som spillere automatisk optjener når de spiller inde på en af vores Counter-Strike: Global Offensive spilservere som understøtter vores butikssystem. Credits kan også købes i vores webstore.

Betingelser ved køb af serviceydelser
Som udgangspunkt har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler på nettet inden for EU.
Men når du køber digitale serviceydelser hos CPH-Gaming frafalder fortrydelsesretten når den købte serviceydelse aktiveres. Aktiveringen af serviceydelser sker helt automatisk efter at point-transaktionen er gennemført. I visse tilfælde vil den købte serviceydelse først blive aktiveret, når den igangværende runde afsluttes inde i spillet (CS:GO).


Bruger på hjemmesiden

In-Game items, credits og lignende 

Moderator perms

V.I.P 

Webshop-Points

Lagring af data

Brud på Terms of Service
Såfremt at en bruger på hjemmesiden, eller en af CPH-Gamings andre platforme, agere i strid med betingelserne som står i denne Terms of Service, da kan det resultere i en sanktion af den pågældende bruger. Alt efter situationen kan sanktionen resultere i fjernelse af beføjelser, privilegier, eventuelle serviceydelser, udelukkelse fra vores spilservere samt vores andre platforme. Ved tabte serviceydelser som følge af at brugeren har brudt, eller ageret i strid med vores Terms of Service, da vil refusion ikke være en mulighed.


OBS!
Doxxing eller leaking af informationer vedr. personale eller spillere på div. platforme heriblandt ikke-oplyste fornavne, efternavne mm. kan resultere i at du mister dine privilegier og serviceydelser. Endvidere alt efter situationens omfang, så kan du risikerer også at  blive permanent udelukket fra samtlige af vores platforme.