Regler - Competitive 5v5 1,2

 

§1 Admins: 

§1.1 Admins ord er altid lov.

§1.2 Diskuter aldrig med en admin, gå direkte til en Head-Admin eller højere rangeret.

§1.3 Call-Admin abuse vil ikke blive tolereret.

§1.4 Det er ikke tilladt, at afsløre en admin i hideme eller lignende.

§1.5 Det er hverken tilladt at udgive sig for eller hentyde til at man er en del af staff teamet hvis man ikke er det. Såfremt man gør dette kan det i nogle tilfælde resultere i permanent udelukkelse fra vores servere og platforme.

§2 Spilleregler: 

§2.1 Hacks bliver på ingen måder tolereret.

§2.2 Alt griefing/irritation på en medspiller vil ikke blive tolereret.

§2.3 Begge hold skal gå aktivt efter at vinde.

§2.4 Alt reklame for andre servere vil ikke blive tolereret.

§2.5 Alle bugs eller glitches skal rapporteres til en Head-Admin eller højere rangeret, og må ikke udnyttes.

§2.6 Det er ikke tilladt at manipulere sit rang. Dette inkluderer at dræbe sig selv

§2.7 Det er ikke tilladt at samarbejde med en fra det modsatte hold.

§2.8 Det ER tilladt at gemme våben en runde.

§2.9 man må ikke winner team joine

§2.10 Brug jeres sunde fornuft til, at følge og forstå reglerne ordenligt.

§3 Voice- og chat regler:

§3.1 Man må ikke mic-spamme eller bruge mikrofonen unødvendigt meget.

§3.2 Man må ikke bruge soundboard med mindre, at man har fået lov af en admin.

§3.3 Man må ikke ghoste! Dog må man gerne fortælle hvor man døde henne.

§3.4 Alt racisme, nazisme, diskrimination eller lignende tolereres ikke.

§3.5 Snak altid respektfuldt til dine medspillere.

§3.6 Alt snak, udover dansk og engelsk, er ikke tilladt.

§3.7 Man må ikke spamme i chatten.

§3.8 Det er ikke tilladt at bruge voice changer.

§3.9 Det er ikke tilladt at dele personlige oplysninger.


Brud på ovenstående regler vil medføre en sanktion i form af mute/gag/slay/kick/ban.

Såfremt du mener at du ikke har brudt en regel, eller at administratoren har vurderet situationen
forkert. I så fald kan du oprette en helpdesk, eller hoppe i “Afventer support” på discord, dernæst
vil en administrator revurdere sagen.


 

Rules - Competitive 5v5 1,2
 

§1 Admins:

1.1   Always listen to the admins – they’re the ones to decide.
1.2   Never discuss with an admin, go straight to a head-admin or higher rank.
1.3   Call-admin abuse will not be tolerated. Abuse = ban.
1.4   You’re not allowed to say if an admin is in hideme, and you know of it.

 

§2 Game rules:

2.1 Hacks will not be tolerated.
2.2 All griefing/irritation of co-players is not tolerated.
2.3 Both teams need to go actively for the win.
2.4 All advertising for other servers is not tolerated.
2.5 All bugs and glitches have to be reported to a head-admin or higher rank, and cannot be exploited.
2.6 It’s not allowed to manipulate your rank. This includes suicide.
2.7 It’s not allowed to cooperate with the enemy team.
2.8 It’s okay to save weapons at the end of the round.
2.9 It’s not allowed to winner team join.
2.10 Yours your common sense to follow and understand the rules.
3.1 It’s not allowed to mic-spam or use your mic too much. (It’s okay to talk, but not constantly for no reason)

§3 Voice- and chat rules

3.2 It’s not allowed to use soundboard unless an admin told you that it’s alright.
3.3 No ghosting. You can tell where you died, but you’re not allowed to join spectate and tell the enemy team positions, etc.
3.4 All racism, Nazism, discrimination, etc. will not be tolerated.
3.5 Have respect for your teammates.
3.6 Only Danish and English are allowed. Making use of other languages in chat or voice-chat can lead to mute/gag.
3.7 No spamming in the chat.
3.8 Voice-changers are not allowed.
3.9 You cannot share personal information (doxing)


Violation of the above rules will result in a sanction in the form of mute / gag / slay / kick / ban.

If you believe that you have not broken a rule or that the administrator has assessed the situation
wrong. In that case, you can create a helpdesk, or jump to "Awaiting support" on discord, then
an administrator will reconsider the case.