Regler – JailBreak

 

Generelle regler:

Gør ikke noget du selv tror ville være imod reglerne.

Ingen Ghosting

Respekter admins og hinanden.

Lyt til admins.

 

Generelle Jail regler:

Warden bestemmer. (Hvis der ingen warden er, så bestemmer alle Cterne)

Kun en [CT] snakker af gangen.

Hvis [T] åbner celler er der automatisk freeday.

Det er tilladt at skyde igennem et-vejs glas som [CT] og [T]

[T] må gerne unface (trappen) ved ny leg eller lignende.

Det er tilladt for [CT] at dræbe [T] hvis [T] er i våbenrum (Medmindre der er War eller lignende)

Det er ikke tilladt at gøre brug af bugs.

[T] skal lave LR (Last request “ !lr “) hvis der er 1 eller 2 [T] tilbage. (Med mindre regler siger andet)

Man må ikke forstyrre folk der laver LR.

[T] må ikke snakke de første 60 sekunder af en runde. (Så [CT] kan sige regler i ro)

våbenrum er altid domineret af [CT].

Under gemmeleg skal [T] finde et sted og gemme sig - [T] skal blive nogenlunde stående samme sted under hele legen.

1 [CT] svare til 3 [T] dvs, der SKAL som minimum være 3 gange så mange [T] som [CT].

 

[CT]s regler for [T]:

 

Regler skal udtales tydeligt så alle kan forstå dem.

Ingen særregler. Hvis 1 [T] må gå i medic må alle [T] gå i medic. (Undtaget hvis [T] er blevet free attacked)

En regel gælder resten af runden med mindre en anden regel afbryder den.

Der er samme regler selv hvis warden dør.

[CT] må kun lave ”Sidste mand hopper dør” eller lignende, hvis alle [T] er tilstede.

 

Regler for [CT]:

 

[CT] skal have en ordentlig mic og snakke tydeligt så alle kan forstå det. (Det er op til admin, hvorvidt en [CT]s mic er ordentlig)

Man må ikke være [CT] hvis man har mute.

Før [CT] må dræbe [T] skal der gives et warning shot. (Et skud der skader mindre end 50HP)

[CT] behøver ikke give warning shot hvis der er No Mercy eller hvis anden regel tillader drabet.

Går [CT] ind i [T]s knife afstand må [T] altid gerne knife [CT] ( Uden at [CT] må dræbe [T] )

Skader [T] [CT] må [CT] altid dræbe [T] omgående. (Med mindre [CT] var i [T]s knife afstand)

Sigter [T] på [CT] med et våben må [CT] omgående dræbe [T]

[CT] må ikke skyde [T] for noget der ikke er lavet regler for.

[CT] må ikke smide/give/droppe/kaste/nade/skyde våben til [T]

[CT] skal være aktive og gå aktivt efter [T] i tilfælde af nogle er flygtet.

[CT] skal selv overholde de regler de har angivet, med mindre de ændres.

det er ikke tilladt at dræbe en [T] der alligevel er ved at dø under en leg/udfordring.

 

Før cellerne åbner:

 

Regler gælder først når celler er åbnet.

Det er tilladt for [CT] at sige frys, i tilfælde af at en [T] flygter. ( [T] skal have fair tid til at reagere. )

[CT] må ikke skyde [T] hvis [T] prøver at åbne cellerne (Med mindre [CT] har sagt frys)

 

Standard Regler:

 

Crouch ud foran trappen.

Face trappen.

Våben droppes i cellerne.

Ingen omveje, genveje eller delays.

Ingen spray, flash eller knife.

Ingen stack eller mellemrum.

War: ((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

[CT] skal gå sammen hvis warden siger det.

[T] skal være i våbenrum til 7:00

[T] skal gå aktivt efter at dræbe [CT]

Ingen skade før 7:00

Det er ikke tilladt at gå i medic under War.

Gemmeleg: (((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

[T] skal gemme sig for [CT]

Gemmeleg starter 7:00

[CT] skal være i medic inden 7:20

[T] må bruge nades og kniv 7:00

[T] må først bruge våben 4:30 (Zeus er anset som våben)

LR er ikke tilladt under Gemmeleg!

Der er ikke tilladt for [T] at gemme sig, hvor [CT] ikke kan komme hen.

Det er tilladt at skifte gemmested.

Det er ikke tilladt at gå i medic under Gemmeleg. 

Zombie War: ((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

[CT] må ikke være hvor [T] ikke kan komme hvis [T] kun må gå.

[T] skal gå aktivt efter at dræbe [CT]

[T] må kun bruge knife for at dræbe [CT] (Andet medfører slay)

[CT] må kun dræbe [T] hvis [CT] ser [T] løbe, hoppe, crouche 

Det er ikke tilladt at gå i medic under Zombie War

 

Freeday:

 

Warden må kun dominere 1 rum. (Warden skal være i rummet når han siger han dominerer det)

Warden kan ikke dominere rummet hvis der er en [T] tilstede.

Warden kan ikke dominere medic.

[CT] må altid dræbe [T] hvis [T] har våben/nades eller er inde i [CT]s knife afstand.

 

Frys regler:

Når [CT] siger ”frys..” skal den/de pågældene fryse.

Frys vil sige at [T] skal stå stille. [T] må derfor ikke gå/løbe/hoppe/knife/skifte våben/droppe/skyde under frys.

[T] må gerne kigge rundt under frys.

Hvis en [T] ikke fryser må [CT] give warning shot osv. (Eller dræbe [T] direkte hvis der er No Mercy)

 

Dødmand regler:

 

Dødmand er næsten som frys. Når warden starter dødmand, skal alle [T]erne være døde. [T] må derfor ikke gøre noget som helst. [T] må ikke snakke, bevæge sig, knife eller kigge rundt.

Dødmand kan kun startes af warden og deputy.

Dødmand startes ved at sige: ”1.. 2.. 3.. Dødmand start!”

Dødmand sluttes ved at sige ”1.. 2.. 3.. Dødmand slut!”

Hvis [T] ikke er død under dødmand må [CT] dræbe [T]en som hvis der var No Mercy.


Brud på ovenstående regler vil medføre en sanktion i form af mute/gag/slay/kick/ban.

Såfremt du mener at du ikke har brudt en regel, eller at administratoren har vurderet situationen
forkert. I så fald kan du oprette en helpdesk, eller hoppe i “Afventer support” på discord, dernæst
vil en administrator revurdere sagen.