Regler – JailBreak

Generelle regler:
Gør ikke noget, som du tror ville være imod reglerne.
Ingen Ghosting
Respekter admins og hinanden. 
Lyt til admins.

 

Indholdsfortegnelse

§ 1 - Generelle Jail regler
§ 2 - [CT]s regler for [T]
§ 3 - Regler for [CT]
§ 4 - Før cellerne åbner
§ 5 - Standardregler
§ 6 - War (3 runder før brug igen)
§ 7 - Gemmeleg (3 runder før brug igen)
§ 8 - Zombie War (5 runder før brug igen)
§ 9 – Freeday
§ 10  - Frys regler
§ 11 - Dødmand regler 
§ 12 - LR Regler – (Grundlæggende)
§ 13 - LR Regler – (Aktiviteter)

§ 1 - Generelle Jail regler

Stk. 1    Brug jeres sunde fornuft til, at følge og forstå reglerne ordentligt. 
Stk. 2    Warden bestemmer. (Hvis der er flere end 1 CT, skal der være en warden)
Stk. 3    Kun én [CT] snakker af gangen. (Giver mute, hvis reglen ikke overholdes) 
Stk. 4    Hvis [T] åbner celler er der automatisk freeday.
Stk. 5    Det er tilladt at skyde igennem et-vejs glas som [CT] og [T]
Stk. 6    [T] må gerne unface (trappen) ved ny leg eller lignende.
Stk. 7    Hvis [T] er i våbenrum har [CT] lov til at dræbe [T] (Medmindre der er War eller lignende)
Stk. 8    Det er ikke tilladt at gøre brug af bugs.
Stk. 9    Man må ikke forstyrre folk der laver LR.
Stk. 10   [T] må ikke snakke de første 30 sekunder af en runde. (Så [CT] kan sige reglerne i ro)
Stk. 11   Våbenrum er altid domineret af [CT].
Stk. 12   Hvis [t] bliver set i våbenrum må [CT] dræbe dem
Stk. 13   1 [CT] svare til 3 [T] dvs, der SKAL som minimum være 3 gange så mange [T] som [CT],  Medmindre der er færre end 4 personer på jail serveren. Man må altså gerne være 1 [CT] vs 2[T].
Stk. 14   Man må ikke snakke som død, med mindre der er en relevant grund til det. (Giver mute, hvis reglen ikke overholdes)
Stk. 15   [T] kan ikke lave regler og hvis [T] gør skal de dræbes på stedet. [CT] kan ikke skyde [T´er] der er blevet snydt af "fake regler"
Stk. 16   Man må ikke team kill 
Stk. 17   Første aktive runder er freedays, (Første aktive runder, gælder de to første runder efter map skifte)
Stk. 18   I 1 aktive runde må man gerne joine unfair teams [CT].
Stk. 19   Kun staff må bruge "admin relateret"
Stk. 20   For at starte legen "Simon siger" skal man ALTID sige: Simon siger, jeg er simon siger, simon siger start.
Stk. 21   Legen Russisk Roulette (2 runder før brug igen) 
Stk. 22 Hvis der laves colors og en T siger han/hun er farveblind skal CT fortælle hvor farverne er placeret. (hvis ikke T’en er farveblind - 30 min Ban)
Stk. 23 Hvis CT kommer til at åbne og lukke celler med det samme (Altså de åbner og lukker og åbner igen) så er der automatisk freeday, 
Stk. 24  Det er ikke tilladt at lave "nu leg" 
Stk. 25 i russisk roulette man skal spørge alle T om man må skyde (som i live) eller minimum 5 t'er så man ikke bare kan dræbe en med det (Legen Russisk Roulette 2 runder før brug igen)
Stk. 26 (CT) må ikke sigte på samme person to gange i streg i russisk roulette
Stk. 27 i Skipping rope må (CT) ikke bare ændre hastighed hele tiden, så den går fra langsom til hurtig og så tilbage igen. ( (T) skal ha 5 sek til at reagere). 
Stk. 28 Det er ikke tilladt at joine spectate for at team switche til CT når der er fair teams.


§ 2 - [CT]s regler for [T]

Stk. 1   Regler skal udtales tydeligt, så alle kan forstå dem. (Lad vær med at snakke for hurtigt)
Stk. 2   Ingen særregler. Hvis 1 [T] må gå i medic må alle [T] gå i medic. (Undtagen, hvis [T] er blevet free attacked)
Stk. 3   En regel gælder resten af runden med mindre en anden regel afbryder den.
Stk. 4   Der er samme regler selv, hvis warden dør.
Stk. 5   [CT] Skal have alle [T] før de må lave noget med dem. 
Stk. 6   Frys betyder, at man skal stå helt stille men gerne må kigge rundt, hvis man ikke har fået besked på at face noget bestemt.

 

§ 3 - Regler for [CT]

Stk. 1     [CT] skal have en ordentlig mic og snakke tydeligt, så alle kan forstå det. (Det er op til admin, hvorvidt en [CT]s mic er ordentlig)
Stk. 2     Man må ikke være [CT] hvis man har mute.
Stk. 3     Før [CT] må dræbe [T] skal der gives et warning shot. (Et skud der skader mindre end 50HP)  
Stk. 4     [CT] behøver ikke give warning shot, hvis der er No mercy eller hvis anden regel tillader drabet.
Stk. 5     Går [CT] ind i [T]s knife afstand må [T] altid gerne knife [CT] ( Uden at [CT] må dræbe [T] )
Stk. 6     Skader [T] [CT] må [CT] altid dræbe [T] omgående. (Med mindre [CT] var i [T]s knife afstand)
Stk. 7     [CT] må altid dræbe [T] hvis [T] har våben/nades.
Stk. 8     [CT] må ikke skyde [T] for noget der ikke er lavet regler for.
Stk. 9     [CT] må ikke smide/give/droppe/kaste/nade/skyde våben til [T]
Stk. 10   [CT] skal være aktive og gå aktivt efter [T] i tilfælde af, at nogle er flygtet.
Stk. 11   [CT] skal selv overholde de regler de har angivet, med mindre de ændres.
Stk. 12   [CT] det er ikke tilladt at dræbe en [T] der alligevel er ved, at dø under en leg/udfordring.
Stk. 13   [CT] en T kan ikke face noget  T´en ikke kan se. 
Stk. 14   [CT] Sidste mand hopper dør, skal udtales - (Sidste mand der hopper dør og alle skal hoppe). det andet kan give problemer.
Stk. 15   [CT] Hvis der bliver skrevet "gentag" i chat skal i gentage regler til [T] i behøver kun gentage en gang. 
Stk. 16   [CT] kan kun lave custom  Zombie war - War - Gemmeleg  (man kan ikke lave custom freeday)
Stk. 17   [CT] skal åbne celler inden 9:10 ellers er der freeday og [CT] kan ikke dominere noget 
Stk. 18   [CT] Warden skal åbne celler med mindre en anden [CT] melder sig 
Stk. 19   Hvis [CT] laver stilleleg skal der siges: "stilleleg for [T]                    
Stk. 20   For at være ”Med warden”” Skal man have lov af warden
Stk. 21  [CT] Hvis der er  2 [T] tilbage kan [CT] warden sige de ikke må lave lr (Giver slay eller admin stopper LR, hvis reglen ikke overholdes)
Stk. 22  For at warden kan sige at [T] skal følge wardens sidst affyrede skud. Skal [T] have en fair chance til at se hvor warden eller med warden har skudt.
Stk. 23 [CT] kan ikke vælge en anden [CT] som skal dø under en leg.
Stk. 24 Den samme CT kan kun tage warden 2 runder i streg.
Stk. 25 Hvis teams når at blive unfair inden det er at runden er færdig, så kan og skal man joine tilbage på t.

 

§ 4 - Før cellerne åbner 

Stk. 1     Regler skal siges før cellerne åbner før, at de gælder. Hvis celler bliver åbnet før regler er sagt, er der automatisk freeday.
Stk. 2     Regler gælder først, når celler er åbnet. ”Frys” gælder før celler er åbnet
Stk. 3     Regler kan altid laves om hvis celler ikke er åbnet 
Stk. 4     Det er tilladt for [CT] at sige frys, i tilfælde af at en [T] flygter.  ( [T] skal have fair tid til at reagere. )
Stk. 5     [CT] må ikke skyde [T] hvis [T] prøver at åbne cellerne (Med mindre [CT] har sagt frys, [T] skal have fair tid til at reagere. )
Stk. 6     Dødmand kan først startes, når cellerne er åbnet

 

§ 5 - Standard Regler 

Stk. 1     Crouch hele vejen ud foran trappen/rampen (den som er tættest på celler og er på mappet).
Stk. 2     Face trappen/rampen (den som er tættest på celler og er på mappet).
Stk. 3     Våben droppes i cellerne.
Stk. 4     Crouch foran trappen/rampen hele tiden 
Stk. 5     Ingen omveje, genveje eller delays.
Stk. 6     Ingen spray, Nades eller knife.
Stk. 7     Ingen stack eller mellemrum.
Stk. 8     Ingen hop, løb eller gå
Stk. 9     Crouch på en lige række bagud

 

§ 6 - War (3 runder før brug igen) 

((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

Stk. 1     Ingen skade før 8:30
Stk. 2     [T] skal være i våbenrum inden 9:30 eller hurtigst muligt
Stk. 3     [T] skal være i våbenrum til 8:30
Stk. 4     [T] skal gå aktivt efter at dræbe [CT]
Stk. 5     [CT] skal gå sammen, hvis warden siger det.
Stk. 6     Man må ikke kigge ud af våbenrum 
Stk. 7     Det er ikke tilladt at få heal under War. (gælder altid, selvom man laver custom)
Stk. 8     LR er ikke tilladt under War 
Stk. 9     [CT] skal holde våbenrum åbent indtil der er en [T] inde, som kan holde det åbent. 
Stk. 10    [CT] må ikke campe våbenrum. [T] skal have en fair chance for at komme ud af våbenrum
Stk. 11    Nades, flashes osv er ikke tilladt før 8:30
Stk. 12   Det er ikke tilladt at Tele Campe (gælder ikke hvis det er custom) 

 

§ 7 - Gemmeleg (3 runder før brug igen) 

(((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

Stk. 1     Ingen skade før 8:00
Stk. 2     [T] skal gemme sig for [CT]
Stk. 3     Gemmeleg starter 8:00
Stk. 4     [CT] skal være i medic inden 9:30 eller hurtigst mulig 
Stk. 5     [CT] må ikke kigge ud af medic
Stk. 6     [T] må bruge nades og kniv 8:00
Stk. 7     [T] må først bruge våben 4:30 (Zeus er anset som våben)
Stk. 8     [T] Det er ikke tilladt at campe medic, når CT´erne skal ud.
Stk. 9     LR er ikke tilladt under Gemmeleg!
Stk. 10   Der er ikke tilladt for [T] at gemme sig, hvor [CT] ikke kan komme hen.
Stk. 11   Det er ikke tilladt at få heal under gemmeleg. (gælder altid, selvom man laver custom)
Stk. 12   Under gemmeleg skal [T] finde et sted og gemme sig - [T] skal blive nogenlunde stående samme sted under hele legen. (Du må kun flygte hvis du bliver set) 
Stk. 13   [T] må gå aktivt efter [CT] efter 4:30
Stk. 14   Det er ikke tilladt at Telecamp (gælder ikke hvis det er custom)
Stk. 15 Det er kun tilladt at bruge eksplosive nades. flash, smoke samt knife, decoy. Indtil 04.30. Herefter må du bruge våben.

 

§ 8 - Zombie War (5 runder før brug igen) 

((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

Stk. 1     [CT] Kan ikke sige [T] kun må chrouch 
Stk. 2     [CT] må ikke være hvor [T] ikke kan komme hvis [T] kun må gå.
Stk. 3     [T] skal gå aktivt efter at dræbe [CT] (Admins slayer vis de ikke går aktivt)
Stk. 4     [T] må kun bruge knife for at dræbe [CT] (Andet medfører slay)
Stk. 5     [CT] må kun dræbe [T] hvis [CT] ser [T] løbe, hoppe, crouche
Stk. 6     Det er ikke tilladt at få heal under Zombie War ( gælder også custom)
Stk. 7     LR er ikke tilladt under Zombie war 
Stk. 8     [CT] må dræbe [T], hvis de ikke går aktivt og nægter at slay. (Leger på vipper, spiller musik i disko eller lignende.

 

§ 9 - Freeday

Stk. 1     Hvis der er flere end 1 CT, (skal der være en warden før 9:45) 
Stk. 2     Warden må kun dominere 1 rum.  (Warden skal være i rummet når han siger han dominerer det)
Stk. 3     Warden kan ikke dominere rummet hvis der er en [T] tilstede.
Stk. 4     Warden kan ikke dominere medic.
Stk. 5     [CT] må altid dræbe [T] hvis [T] har våben/nades eller er inde i [CT]s knife afstand.
Stk. 6     Hvis [CT] ser en  [T]  gå ind i det dominerede må [CT] dræbe [T]

 

§ 10  - Frys regler 

Stk. 1     Når [CT] siger ”frys...” skal den/de pågældene fryse.
Stk. 2     Frys vil sige at [T] skal stå stille. [T] må derfor ikke gå/løbe/hoppe/knife/skifte våben/droppe/skyde under frys.
Stk. 3     [T] må gerne kigge rundt under frys.
Stk. 4     Hvis en [T] ikke fryser må [CT] give warning shot osv.

 

§ 11 - Dødmand regler 

Stk. 1     Dødmand er næsten som frys. Når warden starter dødmand, skal alle [T]erne være døde.  [T] må derfor ikke gøre noget som helst.  [T] må ikke snakke, bevæge sig, knife eller kigge rundt.
Stk. 2     Dødmand kan kun startes af warden og deputy.
Stk. 3     Dødmand startes ved at sige: ”1... 2... 3... Dødmand start!” 
Stk. 4     Dødmand sluttes ved at sige ”1... 2... 3... Dødmand slut!”
Stk. 5     Hvis [T] ikke er død under dødmand må [CT] dræbe [T]    en som hvis der var No Mercy.
Stk. 6     [T] må ikke lave LR under dødmand

 

§ 12 – LR Regler | (Grundlæggende)

Stk. 1     [T] laver regler efter [T] har valgt i LR menuen. 
Stk. 2     [T] må ikke lave LR før cellerne er åbnet
Stk. 3     [T] skal lave LR (Last request “ !lr “) hvis der er 1 [T] tilbage.  (med mindre personen går aktivt efter at dræbe [CT]) 
Stk. 4     [T] bestemmer regler, men de skal være fair for begge partnere. 
Stk. 5     Lad vær med at gør noget som man tror er imod regler.
Stk. 6     Hvis [T] laver race skal [T] informere, hvilken [CT] der laves race med,  inden [T] sætter start ringen. 
Stk. 7     Der ikke noget der hedder standard regler mere.
Stk. 8     [T] må ikke lave oprør, hvis man har lavet custom LR. 
Stk. 9     [T] må ikke afbryde aktivitet lavet af [CT] med LR, medmindre [T] bliver bedt om det.
Stk. 10   Når [T] har lavet 1 ting i LR må [T] ikke afbryde LR for at starte en anden LR aktivitet.

 

§ 13 – LR Regler | (Aktiviteter)

 • Knivkamp

Under knivkamp skal begge parter gå aktivt efter at dræbe modstanderen. 
Den skal startes fair, så [CT] har en chance for at reagere. 

 • Skud for Skud

Skud for skud skal startes fair, så [CT] har en chance for at reagere.
[T] skal informere om regler, inden første skud affyres. 

 • Pistolkast

[T] skal informerer [CT] om regler.
Standard pistolkast – Man må løbe, man har 1 hop, pistolen skal kastes før man rammer jorden/lignende, ingen b-hop, pistolen kastes i den retning [T] vælger og personen, hvis pistol lander længest væk fra rampen eller tættest på målet (evt. et spray) vinder. 

 • Kyllingekamp

Under kyllingekamp skal man som udgangspunkt crouche hele tiden.
Hvis modstanderne befinder sig langt fra hinanden er det tilladt, at løbe hen i nærheden af modstanderen (Man skal crouche, når man er indenfor ca. 10 meter af hinanden.)

 • Varm kartoffel

Varm kartoffel handler om ikke, at have den ”varme kartoffel” når tiden løber ud. Hvis man er den sidste som har haft den ”varme kartoffel” dør man automatisk. 

 • Høvdingebold

Forsøg at ram modstanderen med din lokkegranat (høvdingebold) 
Gå aktivt efter, at ramme modstanderen.
 

 • Intet sigte kamp

[T] skal informere om regler, inden første skud affyres.
”Frit” betyder, at man frit må skyde og forsøge at dræbe modstanderen.

 • Sten, saks, papir

Klassisk sten, saks, papir. 
Taberen dør. 

 • Ræs

Hvis [T] laver race skal [T] informerer, hvilken [CT] der laves race med, 
inden [T] sætter start ringen.
Det skal være fair for begge parter. 

 • Russisk roulette

Russisk roulette handler om, at man tager tur til at skyde hinanden i hovedet. Nogle gange har man en kugle i pistolen, andre gange har man ikke. 

 • Hoppe konkurrence 

Vind over din modstander ved, at hoppe flest gange. 

Informer og giv [CT] tid til, at reagere og gøre sig klar til hoppe konkurrence. 
 


Brud på ovenstående regler vil medføre en sanktion i form af mute/gag/slay/kick/ban.
Såfremt du mener at du ikke har brudt en regel, eller at administratoren har vurderet situationen
forkert. I så fald kan du oprette en helpdesk, eller hoppe i “Afventer support” på discord, dernæst vil en administrator revurdere sagen.