Regler – JailBreak

Generelle regler:
1). Al brug af tredjepartsprogrammer, scripts og lign. vil resultere i permanent udelukkelse.

2). Griefing, chikane og generelt irriterende adfærd vil ikke blive tolereret.

3). Al form for reklame for andre communities frabedes, inkluderer også navne referencer.

4). Glitches, exploits og bugs skal rapporteres til DETEKTOR eller PSYCHO, og må ikke udnyttes.

5). Det er ikke tilladt, at afsløre en admin som sidder i hideme eller lignende.

6). Overdreven brug af mikrofonen, samt chat- og mic spamming er ikke tilladt.

7). Voice-changers og soundboards er ikke tilladt medmindre du har fået lov af en admin.

8). Al kommunikation skal foregå enten på dansk eller engelsk.

9). Alle former for racisme og diskrimination tolereres på ingen måde.

10). Snak ordentligt til de andre spillere og behandl andre ordentligt.

11). Lyt til Admins, de er der for at hjælpe. Bryder de selv reglerne, så tag fat i en Head-Admin.

12). Er du uenig i en admins beslutning, så henvend dig til en Head-Admin og/eller Manager.

13). Falske rapporter samt spam af call-admin funktionen resultere i permanent udelukkelse.

14). Deling af andres personlige oplysninger vil resultere i permanent udelukkelse. (Oplever du dette så kontakt en Head-admin hurtigst muligt)

Brud på regler som kan findes i dette regelsæt kan medføre sanktioner i form af mute, gag, slay, kick eller i nogle tilfælde permanent udelukkelse.
Såfremt at du mener at du ikke har brudt en regel, eller at administratoren har vurderet situationen forkert. I så fald bør du oprette en helpdesk, eller hoppe i “Afventer support” på vores Discord, dernæst vil en administrator revurdere sagen.


Indholdsfortegnelse
§ 1 - Generelle jail regler
§ 2 - Regler for [CT]
§ 3 - Før cellerne åbner
§ 4 - Standardregler
§ 5 - War (3 runder før brug igen)
§ 6 - Gemmeleg (3 runder før brug igen)
§ 7 - Zombie War (5 runder før brug igen)
§ 8 - Freeday
§ 9 - Frys regler
§ 10 - Dødmand regler 
§ 11 - LR Regler – (Grundlæggende)
§ 12 - LR (Aktiviteter)

§ 1 - Generelle Jail regler

Stk. 1
Brug jeres sunde fornuft til, at følge og forstå reglerne ordentligt. 

Stk. 2
Warden dikterer reglerne, reglerne gælder også hvis Warden dør. Er der mere end 1 [CT], så skal der være en warden.

Stk. 3
Kun én [CT] snakker af gangen.

Stk. 4
Hvis [T] åbner celler er der automatisk freeday.

Stk. 5
[T] må gerne unface (trappen) ved ny leg eller lignende.

Stk. 6
Hvis [T] er, eller bliver set i våbenrum, så har [CT] lov til at dræbe [T] (Medmindre der er War, Gemmeleg, Zombie War el. custom lege).

Stk. 7
Det er ikke tilladt at gøre brug af bugs.

Stk. 8
Man må ikke bruge !voice med mindre der er en relevant grund til det.

Stk. 9
Det er ikke tilladt for [T] at lave fake regler og hvis [T] gør det straffes det med 2 runders slay.

Stk. 10
Det er kun tilladt at team-attacke og team-kille under lege (Gælder ikke; War, Gemmeleg og Zombie War).

Stk. 11
De to første runder efter et bankskifte er altid freedays.

Stk. 12
For at starte legen "Simon siger" skal man ALTID sige; Jeg er Simon, Simon siger start.

Stk. 13
Hvis der laves legen Colors og en [T] siger han/hun er farveblind skal [CT] fortælle hvor farverne er placeret. (Hvis ikke [T]’en er farveblind - Gives der ban).

Stk. 14
Hvis CT kommer til at åbne og lukke cellerne, så er der automatisk freeday.

Stk. 15
I Russisk Roulette skal man spørge alle levende [T]'er om man må skyde, eller som minimum 5 [T]'er. Man må ligeledes ikke sigte på samme person to gange i træk. (2 Runder før brug igen).

Stk. 16    
Hoppes der i sjippetov må (CT) ikke ændre hastigheden hele tiden. [T] skal have 3 sekunder til at kunne reagere.

Stk. 17
Det er ikke tilladt at joine spectate, for derefter at skifte til [CT] indenfor 2 runder, når holdene er fair.

Stk. 18
Telecamping er ikke tilladt under Gemmeleg, War, eller Zombie War. Dette er ikke gældende for custom versioner.

Stk. 19
Ingen særregler. Undtagen hvis [T] er blevet free-attacked, da må skadede [T]'er tages i Medic.

Stk. 20
Warden og Medwarden må gerne lave aktiviteter med [T], så længe andre [CT] leder efter de manglende [T].
 
§ 2 - Regler for [CT]
Stk. 1
[CT] skal have en ordentlig mikrofon og snakke tydeligt, så alle kan forstå det. Lad være med at snakke for hurtigt. (Det er op til admin, hvorvidt en [CT]s mic er ordentlig).

Stk. 2
Man må ikke være [CT] hvis man er muted.

Stk. 3
Før [CT] må dræbe [T] skal der gives et warning shot, som skader mindre end 50 HP. Gælder ikke hvis der er No Mercy el. lign. regler i spil.

Stk. 4
[CT] Skal give [T] et warning shot, som skader mindre end 50 HP, før de må dræbe [T]. Medmindre der der er No Mercy el. lign. aktiv regel.

Stk. 5
Skader [T] en [CT] så må [CT] altid dræbe [T] omgående. Medmindre [CT] gik indenfor [T]s knife afstand, så må [CT] ikke angribe [T].

Stk. 6
[CT] må ikke angribe [T] for noget der ikke er lavet regler for. Medmindre [T] har våben, eller nades.

Stk. 7
[CT] må på ingen vis forsyne [T] med et våben.

Stk. 8
[CT] skal aktivt forsøge at blive Warden. Flygter en [T] skal [CT] ligeledes gå aktivt efter at finde den flygtede.

Stk. 9
Både [T] og [CT] skal overholde de regler der laves. En regel gælder resten af runden medmindre den afløses/afbrydes af en anden regel.

Stk. 10
[CT] En [T] kan ikke face noget [T’en] ikke kan se.

Stk. 11
[CT] Sidste mand hopper dør, skal udtales - (Sidste mand der hopper dør og alle skal hoppe). det andet kan give problemer.

Stk. 12
[CT] Hvis der bliver skrevet "gentag" i chat skal i gentage regler til [T] i behøver kun gentage en gang.

Stk. 13
[CT] Kan kun lave custom War, Gemmeleg og Zombie War.

Stk. 14
Warden skal åbne cellerne og isolation, medmindre en anden [CT] Melder sig. Åbnes de ikke før 9:10 så er der freeday, og [CT] kan ikke dominere noget.

Stk. 15
Hvis der er 2 [T]'er tilbage, kan Warden sige at de ikke må lave !lr.

Stk. 16
For at [CT] kan sige at [T] skal gå hen til deres sidst affyrede skud skal [T] have en fair chance til at se hvor skuddet er.

Stk. 17
[CT] Kan ikke vælge en anden [CT] som skal dø under en leg.

Stk. 18
Hvis teams når at blive unfair inden at runden er færdig, så skal man hoppe tilbage på [T]

Stk. 19
Det er ikke tilladt for [CT] at Free-Attacke eller Free-Kille [T]. (Dette vil sige at angribe eller dræbe [T] foruden en gyldig årsag

§ 3 - Før cellerne åbner
Stk. 1
For at reglerne er gældende skal de siges før cellerne åbnes, ellers bliver det automatisk freeday.

Stk. 2
Reglerne gælder først når cellerne er åbnet. Regler vedr. frys gælder dog før cellerne er åbnet.

Stk. 3
Reglerne kan altid laves om, indtil cellerne åbnes.

Stk. 4
Lege og aktiviteter kan først startes når cellerne er åbnet. [CT] kan dog bruge kommandoen; 'frys', også før cellerne åbnes.
 
§ 4 - Standard Regler

Stk. 1
Crouch ud foran den trappe/rampe som er tættest på cellerne. Kig derefter på trappen/rampen og crouch baglæns til i danner en række uden mellemrum eller stacking.

Stk. 2
Nades og andre våben skal efterlades i cellerne.

Stk. 3
Ingen omveje, genveje eller forsinkelser.

Stk. 4
Ingen sprays, knifing eller kast af granater.
 
§ 5 - War

Stk. 1
Warden kan starte Standard War ved at skrive !war i chatten. Når !war anvendes så skal alle følge reglerne som [Jail Mod] sender ud.

Stk. 2
[T] skal gå aktivt efter at dræbe [CT]. Last Request (LR) må dog ikke anvendes under War.


Stk. 3
[CT] skal gå sammen, hvis warden siger det.

Stk. 4
[CT] må ikke campe våbenrum. [T] skal have en fair chance for at komme ud af våbenrum.

Stk. 5
War må tidligst afholdes når der er gået 3 runder siden den sidste War. Brud på reglerne for War vil resultere i to runders slay.

Stk. 6
Det er ikke tilladt at campe det samme sted mere end 25 sekunder.

Stk. 7
Det er tilladt for skadede spillere at tage medic hvis de er skadet inden celler er åbne ligeledes er det tilladt for [CT] at tage medic hvis de er skadet inden/efter celler er åbne indtil 8.30
 
§ 6 - Gemmeleg

Stk. 1

I gemmeleg har [T] 90 sekunder til at gemme sig for [CT]. Man må ikke gemme sig hvor [CT] ikke kan komme hen. Når du har fundet dit gemmested, så må du ikke gå derfra. Men hvis [CT] finder dig så må du knife/nades den samt prøve og flygte fra dem.

Stk. 2
Warden kan starte Standard Gemmeleg ved at skrive !gemmeleg i chatten. Når !gemmeleg anvendes så skal alle følge reglerne som [Jail Mod] sender ud.

Stk. 3
[T] Må ikke campe Medic når [CT] er på vej ud af Medic.

Stk. 4
Det er ikke tilladt at bruge våben før 4.30 dette gælder også zeus

Stk. 5
Last Request (LR) er ikke tilladt under Gemmeleg.

Stk. 6
Gemmeleg må tidligst afholdes når der er gået 3 runder siden den sidste Gemmeleg. Brud på reglerne for Gemmeleg vil resultere i to runders slay.

Stk. 7
Det er tilladt for skadede spillere at tage medic hvis de er skadet inden celler er åbne ligeledes er det tilladt for [CT] at tage medic hvis de er skadet inden/efter celler er åbne indtil 8.00

§ 7 - Zombie War

Stk. 1

[T] skal aktivt forsøge at dræbe [CT].

Stk. 2
[CT] må kun dræbe [T] hvis de ser [T] løbe, hoppe, crouche eller oplever at de ikke aktivt forsøger at dræbe [CT].

Stk. 3
Last Request (LR) er ikke tilladt under Zombie war.

Stk. 4
Det er kun tilladt for [T] at skade [CT] med knife.

Stk. 5
Zombie War må tidligst afholdes når der er gået 8 runder siden den sidste Zombie War. Brud på reglerne for Zombie War vil resultere i to runders slay.


§ 8 - Freeday
Stk. 1

Under Freeday kan Warden dominere 1 rum. Ct kan ikke dominere mere end 1 indgang. Rummet kan kun domineres hvis Warden er i det og der ikke allerede er en [T]. Medic kan aldrig domineres.

Stk. 2
[CT] må dræbe [T] hvis [T] har et våben, eller hvis de går ind i det dominerede område eller indenfor [CT]s knife afstand.


§ 9 - Frys regler

Stk. 1 
Når [CT] siger "frys..." skal [T]'s eller den pågældende [T] stå stille. [T] må gerne kigge rundt, medmindre andet er specificeret.

Stk. 2
Hvis [T] bevæger sig efter at der er sagt frys, så må [CT] affyre et warning shot, eller dræbe [T] såfremt der allerede er sagt no-mercy. 

Stk. 3
Når [CT] siger Frys så skal [T] have en fair mængde tid til at reagere.


§ 10 - Dødmand regler
Stk. 1
Når der er Dødmand så må [T] hverken bevæge sig, kigge rundt, tale, eller knife. Men de må godt skrive i chatten.

Stk. 2
Kun Warden og Medwarden kan starte Dødmand.

Stk. 3
Dødmand startes/sluttes ved at sige: ”1... 2... 3... Dødmand start!/slut!

Stk. 4
[T] må ikke lave LR under dødmand.


§ 11 – LR Regler | (Grundlæggende)

Stk. 1
[T] Laver reglerne efter at de har valgt en aktivitet fra LR menuen. Reglerne skal være fair for begge deltagere.

Stk. 2
[T] må ikke lave LR før cellerne er åbnet.

Stk. 3
Hvis der er 1 [T] tilbage, så skal han lave !lr, medmindre han aktivt går efter at dræbe [CT].

Stk. 4
[T] må ikke lave oprør under custom LR. Når [T] har igangsat aktiviteten må den ikke afbrydes.

Stk. 5
Man må ikke forstyrre folk som hverken laver, eller i gang med LR.


Last Request Aktiviteter (LR)
 
Knivkamp
Under knivkamp skal begge parter gå aktivt efter at dræbe modstanderen. Den skal startes fair, så [CT] har en chance for at reagere.

Skud for Skud
Skud for skud skal startes fair, så [CT] har en chance for at reagere. [T] skal informere om regler, inden første skud affyres.

Pistol kast
[T] skal informerer [CT] om regler.
Standardpistol kast – Man må løbe, man har 1 hop, pistolen skal kastes før man rammer jorden/lignende, ingen b-hop, pistolen kastes i den retning [T] vælger og personen, hvis pistol lander længst væk fra rampen eller tættest på målet (evt. et spray) vinder.

Kyllinge kamp
Under kyllinge kamp skal man som udgangspunkt crouche hele tiden.
Hvis modstanderne befinder sig langt fra hinanden er det tilladt, at løbe hen i nærheden af modstanderen (Man skal crouche, når man er indenfor ca. 10 meter af hinanden.)

Varm kartoffel
Varm kartoffel handler om ikke, at have den ”varme kartoffel” når tiden løber ud. Hvis man er den sidste som har haft den ”varme kartoffel” dør man automatisk.

Høvdingebold
Gå aktivt efter, at ramme modstanderen.

Intet sigte kamp
[T] skal informere om regler, inden første skud affyres. ”Frit” betyder, at man frit må skyde og forsøge at dræbe modstanderen.

Sten, saks, papir
Klassisk sten, saks, papir. Taberen dør.

Ræs
Hvis [T] laver race skal [T] informerer, hvilken [CT] der laves race med, inden [T] sætter start ringen. Det skal være fair for begge parter.
 
Russisk roulette
Russisk roulette handler om, at man tager tur til at skyde hinanden i hovedet. Nogle gange har man en kugle i pistolen, andre gange har man ikke.

Hoppe konkurrence
Vind over din modstander ved, at hoppe flest gange. Informer og giv [CT] tid til, at reagere og gøre sig klar til hoppe konkurrence.