Regler – JailBreak

 
Generelle regler:
Gør ikke noget du selv tror ville være imod reglerne.
Ingen Ghosting
Respekter admins og hinanden.
Lyt til admins.

 

Generelle Jail regler

Brug jeres sunde fornuft til at følge og forstå regler ordenligt. 

Warden bestemmer. (Hvis der ingen warden er, så bestemmer alle Cterne)

Kun en [CT] snakker af gangen.

Hvis [T] åbner celler er der automatisk freeday.

Det er tilladt at skyde igennem et-vejs glas som [CT] og [T]

[T] må gerne unface (trappen) ved ny leg eller lignende.

Det er tilladt for [CT] at dræbe [T] hvis [T] er i våbenrum (Medmindre der er War eller lignende)

Det er ikke tilladt at gøre brug af bugs.

Man må ikke forstyrre folk der laver LR.

[T] må ikke snakke de første 30 sekunder af en runde. (Så [CT] kan sige regler i ro)

våbenrum er altid domineret af [CT].

1 [CT] svare til 3 [T] dvs, der SKAL som minimum være 3 gange så mange [T] som [CT].

Man må ikke snakke som død, med mindre der er en grund til det. (Giver mute, hvis reglen ikke overholdes)
 
[T] kan ikke lave regler og hvis [T] gør skal de dræbes på stedet. [CT] kan ikke skyde [T´er] der er blevet snydt af "fake regler"

Man må ikke teamkill 

Første aktive runder, gælder de to første runder efter mapskifte 

Kun staff må bruge "adminrelateret" 

 

[CT]s regler for [T]

Regler skal udtales tydeligt så alle kan forstå dem. (Lad vær med at snakke for hurtigt)

Ingen særregler. Hvis 1 [T] må gå i medic må alle [T] gå i medic. (Undtaget hvis [T] er blevet free attacked)

En regel gælder resten af runden med mindre en anden regel afbryder den.

Der er samme regler selv hvis warden dør.

[CT] Skal have alle [T] før de må lave noget med dem. 

Frys betyder at man skal stå helt stille men gerne på kigge rundt hvis man ikke har fået besked på at face noget. 
 

Regler for [CT]
[CT] skal have en ordentlig mic og snakke tydeligt så alle kan forstå det. (Det er op til admin, hvorvidt en [CT]s mic er ordentlig)

Man må ikke være [CT] hvis man har mute.

Før [CT] må dræbe [T] skal der gives et warning shot. (Et skud der skader mindre end 50HP)

[CT] behøver ikke give warning shot hvis der er No Mercy eller hvis anden regel tillader drabet.

Går [CT] ind i [T]s knife afstand må [T] altid gerne knife [CT] ( Uden at [CT] må dræbe [T] )

Skader [T] [CT] må [CT] altid dræbe [T] omgående. (Med mindre [CT] var i [T]s knife afstand)

Sigter [T] på [CT] med et våben må [CT] omgående dræbe [T]

[CT] må ikke skyde [T] for noget der ikke er lavet regler for.

[CT] må ikke smide/give/droppe/kaste/nade/skyde våben til [T]

[CT] skal være aktive og gå aktivt efter [T] i tilfælde af nogle er flygtet.

[CT] skal selv overholde de regler de har angivet, med mindre de ændres.

[CT] det er ikke tilladt at dræbe en [T] der alligevel er ved at dø under en leg/udfordring.

[CT] en T kan ikke face noget T´en ikke kan se. 

[CT] Sidste mand hopper dør, skal udtales - (Sidste mand der hopper dør og alle skal hoppe). det andet kan give problemer.

[CT] Hvis der bliver skrevet "gentag" i chat skal i gentage regler til [T] i behøver kun gentage en gang. 

[CT] kan kun lave custom  Zombie war - War - Gemmeleg  (man kan ikke lave custom freeday)

[CT] skal åbne celler inden 9:10 ellers er der freeday og [CT] kan ikke dominere noget 

[CT] Warden skal åbne celler med mindre en anden [CT] melder sig 

 

Før cellerne åbner

Regler gælder først når celler er åbnet.

Regler kan altid laves om hvis celler ikke er åbnet 

Det er tilladt for [CT] at sige frys, i tilfælde af at en [T] flygter. ( [T] skal have fair tid til at reagere. )

[CT] må ikke skyde [T] hvis [T] prøver at åbne cellerne (Med mindre [CT] har sagt frys)

 

Standard Regler
Crouch hele vejen ud foran trappen/rampen (den som er tættest på celler og er på mappet).

Face trappen/rampen (den som er tættest på celler og er på mappet).

Våben droppes i cellerne.

Crouch foran trappen/rampen hele tiden 

Ingen omveje, genveje eller delays.

Ingen spray, Nades eller knife.

Ingen stack eller mellemrum.

Ingen hop, løb eller gå

Stå på en lige række bagud 

 

War (3 runder før brug igen)

((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

[CT] skal gå sammen hvis warden siger det.

[T] skal være i våben rum inden 9:30 eller hurtigts muligt

[T] skal være i våbenrum til 8:00

[T] skal gå aktivt efter at dræbe [CT]

Ingen skade før 8:00

Man må ikke kigge ud af våbenrum 

Det er ikke tilladt at få heal under War. (gælder altid, selvom man laver custom)

LR er ikke tilladt under War 

[CT] skal holde våbenrum åbent indtil der er en [T] inde som kan holde det åbent

 

Gemmeleg (3 runder før brug igen)

(((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

[T] skal gemme sig for [CT]

Gemmeleg starter 8:00

[CT] skal være i medic inden 9:30 eller hurtigts mulig 

[CT] må ikke kigge ud af medic

[T] må bruge nades og kniv 8:00

[T] må først bruge våben 4:30 (Zeus er anset som våben)

[T] Det ikke tilladt at campe medic, når CT´erne skal ud.

LR er ikke tilladt under Gemmeleg!

Der er ikke tilladt for [T] at gemme sig, hvor [CT] ikke kan komme hen.

Det er ikke tilladt at få heal under gemmeleg. (gælder altid, selvom man laver custom)

Under gemmeleg skal [T] finde et sted og gemme sig - [T] skal blive nogenlunde stående samme sted under hele legen. (Du må kun flygte hvis du bliver set) 

[T] må gå aktivt efter [CT] efter 4:30 


Zombie War (5 runder før brug igen)

 ((((Straf ved brud af regler  (Slay 2x rounder))))

[CT] Kan ikke sige [T] kun må chrouch 

[CT] må ikke være hvor [T] ikke kan komme hvis [T] kun må gå.

[T] skal gå aktivt efter at dræbe [CT] (Admins slayer vis de ikke går aktivt)

[T] må kun bruge knife for at dræbe [CT] (Andet medfører slay)

[CT] må kun dræbe [T] hvis [CT] ser [T] løbe, hoppe, crouche 

Det er ikke tilladt at få heal under Zombie War ( gælder også custom)

LR er ikke tilladt under Zombie war 
 

Freeday

Warden må kun dominere 1 rum. (Warden skal være i rummet når han siger han dominerer det)

Warden kan ikke dominere rummet hvis der er en [T] tilstede.

Warden kan ikke dominere medic.

[CT] må altid dræbe [T] hvis [T] har våben/nades eller er inde i [CT]s knife afstand.

[CT] kan ikke dræbe en [T] for at gå ind i det dominerede område hvis [T] er ude igen 

 

Frys regler
Når [CT] siger ”frys...” skal den/de pågældene fryse.

Frys vil sige at [T] skal stå stille. [T] må derfor ikke gå/løbe/hoppe/knife/skifte våben/droppe/skyde under frys.

[T] må gerne kigge rundt under frys.

Hvis en [T] ikke fryser må [CT] give warning shot osv.

 

Dødmand regler

Dødmand er næsten som frys. Når warden starter dødmand, skal alle [T]erne være døde. [T] må derfor ikke gøre noget som helst. [T] må ikke snakke, bevæge sig, knife eller kigge rundt.

Dødmand kan kun startes af warden og deputy.

Dødmand startes ved at sige: ”1... 2... 3... Dødmand start!”

Dødmand sluttes ved at sige ”1... 2... 3... Dødmand slut!”

Hvis [T] ikke er død under dødmand må [CT] dræbe [T]en som hvis der var No Mercy.

 

LR Regler 

[T] laver regler efter [T] har valgt i LR menuen. 

[T] skal lave LR (Last request “ !lr “) hvis der er 1 [T] tilbage. (med mindre personen går aktivt efter at dræbe [CT]) 

[T] bestemmer regler, men de skal være fair for begge partnere. 

Lad vær med at gør noget som man tror er imod regler.

Hvis [T] laver race skal [T] informere hvilken [CT] der laves race med. inden [T] sætter start ringen. 

Det ikke noget der hedder standard regler mere.


Brud på ovenstående regler vil medføre en sanktion i form af mute/gag/slay/kick/ban.

Såfremt du mener at du ikke har brudt en regel, eller at administratoren har vurderet situationen
forkert. I så fald kan du oprette en helpdesk, eller hoppe i “Afventer support” på discord, dernæst
vil en administrator revurdere sagen.