Generelle Regler
Klik her for at læse de generelle regler som gør sig gældende for alle servere, medmindre andet er specificeret under serverens specifikke regler.


Serverspecifikke Regler
1) Al form for kommunikation skal foregå på dansk.

Jail Regler
1) Det er ikke tilladt at freekill. Freekill er når en vagt skyder en fange som ikke har ageret i strid med nogle af de gældende regler.
2) Vagter må dræbe fanger, hvis fangerne selv går inden for vagtens knivafstand.
3) Warden dikterer reglerne for runden, rundens regler kan ændres indtil cellerne åbnes. Rundens reglerne gælder også efter at Warden er død.
4) Både vagterne og fangerne skal overholde reglerne. En regel er gældende for resten af runden, medmindre at den afløses af en anden modstridende regel. Dog kan rundens regler
5) Vagterne må angribe fangerne hvis fangerne bære våben, eller hvis de går ind i våben rummet, medmindre at en aktivitet kræver at fangerne er i våben rummet eller bære våben.
6) De to første runder efter et map skifte, skal altid være freedays.
7) Hvis vagterne kommer til at åbne og lukke cellerne, så er runden automatisk en freeday.
8) Ingen særregler, eller forskelsbehandling af fanger.
9) Warden og Medwarden må gerne lave aktiviteter med fangerne, så længe at en anden vagt leder efter de manglende fanger.
10) Warden kan igangsætte diverse regler/lege ved at benytte /w, /jm eller /jmenu, hvis dette bruges skal alle regler som sendes i chatten og konsollen overholdes.
11) Hvis en vagt siger “Frys”, så skal fangerne crouch/stå stille, men fangerne må gerne kigge rundt, medmindre de har fået besked på at kigge et bestemt sted hen.
12) Når dødmand afholdes så må fangerne ikke bevæge sig, kigge rundt, tale, starte last request, eller knife.
13) Last request må først afholdes når cellerne åbnes, såfremt at det tillades under rundens givne aktivitet. Deltagerne i LR må ikke forstyrres, og fangen kan lave ekstra regler, men reglerne skal være retfærdige for begge hold. Når først LR er sat i gang, så må fangen ikke afbryde den.
14) Hvis der er én fange tilbage så skal fangen lave LR, medmindre de forsøger at dræbe vagterne. Men der må ikke laves rebel under custom LR.


Regler for Vagter
1) For at være en vagt skal man have en ordentlig mikrofon, og det man siger skal tydeligt kunne høres.
2) Hvis der ikke er “No Mercy”, så skal vagterne affyre et varselsskud som ikke må dræbe fangen. Før de må dræbe fangen skal vagten have givet den pågældende fange et varselsskud for brud på regler.
3) Vagter må ikke forsyne fanger med våben, medmindre det skal bruges i en leg.
4) Åbnes cellerne og isolationen ikke inden for 30 sekunder, så er runden en freeday.
5) Udover våben rummet, som altid er vagternes område, så kan Warden vælge ét ekstra rum/område som er vagternes område under freeday. Går en fange ind i et af de to områder, så må vagterne dræbe fangen. Warden skal selv befinde sig i det givne område for at vælge det, og rummet skal være uden fanger. Medic kan ikke vælges som et område.
6) [CT] Kan ikke vælge en anden [CT] som skal dø under en leg.