Danish

 

Det Helt Grundlæggende


1). Anvend almen sund fornuft til at læse, forstå og på bedst mulig vis følge de gældene regler.
2). Griefing, chikane og generelt irriterende adfærd tolereres ikke.
3). Det er ikke tilladt at gå sammen for at vinde i raffle, for dernæst at splitte gevinsten med andre.
4). Deling af andres personlige oplysninger vil resultere i permanent udelukkelse. (Oplever du dette så kontakt en Head-admin hurtigst muligt)


God Tone & Kommunikation


1). Overdreven brug af mikrofonen, samt chat, radiocall og mic spamming er ikke tilladt.
2). Voice-changers og soundboards er ikke tilladt medmindre du har fået lov af en admin.
3). Al kommunikation skal foregå enten på dansk eller engelsk, medmindre den givne server specifikt tillader brugen af andre sprog.
4). Snak ordentligt til de andre på serveren og behandl dem ordentligt.
5). Alle former for racisme og diskrimination tolereres på ingen måde.
6). Al form for reklame for andre communities frabedes, dette inkludere også navne referencer.

Ordentlig Systemanvendelse


1). Det er tilladt at bruge nulls, men al anden brug af tredjepartsprogrammer, scripts og lign. vil resultere i permanent udelukkelse.
2). Glitches, exploits og bugs bør indrapporteres til den/de ansvarlige for serveren, og må selvfølgelig ikke udnyttes.
3). Falske indrapporteringer, generel misbrug eller spam af call-admin funktionen kan resultere i permanent udelukkelse.
4). På servere med rang er det ikke tilladt at manipulere med sin rang. Dette inkluderer også at dræbe sig selv.


Administrative Retningslinjer 


1). Lyt til administratorerne, de er der for at hjælpe. Bryder de selv reglerne, så tag fat i en Admin Supervisor eller Head-Admin.
2). Undlad at diskutere med administratorerne, er du uenig i deres beslutning, så henvend dig til en Admin Supervisor, Head-Admin og/eller Manager.
3). Det er ikke tilladt at afsløre en person fra vores staff team hvis de sidder i HideMe eller lignende skjult tilstand.
4). Det er hverken tilladt at udgive sig for eller hentyde til at man er en del af vores staff team, hvis man ikke er det. Såfremt man gør dette kan det resultere i en permanent udelukkelse fra vores servere og platforme.


English

 

The Essentials

1) Use common sense to read, understand and follow the rules of the server accordingly.
2) Griefing, harassment and generally annoying behaviour wont be tolerated.
3) It is not allowed to cooperate in order to win in raffle, and then split the price pool with others.
4) Sharing or redistribution of other people's personal information will result in a permanent ban. (If you witness this, then please contact a Head-Admin as fast as possible).


Nice Tone & Good Communication

1) Excessive usage of the microphone, as well as the chat-, radio- or mic-spamming are prohibited.
2) Voice-changers and soundboards are prohibited, unless you've explicitly been given permission by an administrator. 
3) All communication must be in either Danish or English, unless the specific server's rules specifies the allowance of other languages.
4) Speak nicely to and about others on the server, and treat them with decency.
5) All types of racism or discrimination will in no way be tolerated.
6) We condone all sorts of promotion for other communities, this also includes but is not limited to name references.


Proper System Usage

1) You are allowed to use nulls, but any usage of third party modifications, scripts and the likes will result in a permanent ban.
2) Glitches, exploits and bugs should be reported to the responsible(s) for the server, and exploiting these is of course against our rules. 
3). False reports, general abuse, or spam of the call-admin function will result in a permanent ban.
4). On any server with a ranking system, it is not allowed to manipulate with your rank, this also includes deliberately committing suicide.


Administrative Guidelines

1) Please listen to the administrators, they are there to help. If they don't follow the rules themselves, then contact an Admin Supervisor or a Head-Admin.
2) Avoid discussing with the administrators, if you disagree in their verdict then contact an Admin Supervisor, Head-Admin or a Manager.
3) It is not allowed to reveal any staff member that are in HideMe or in similar "Hidden Visibility" mode.
4) Pretending, or hinting towards being a member of our staff team without being that is strongly prohibited. Doing so may result in a permanent ban from all our servers and platforms.