WCS regler - [Danish]

 

Generelle regler

1. Al brug af tredjepartsprogrammer, scripts og lign. vil resultere i permanent udelukkelse.

2. Griefing, chikane og generelt irriterende adfærd vil ikke blive tolereret.

3. Al form for reklame for andre communities, inkluderer navne referencer, tillades ikke.

4. Det er ikke tilladt at manipulere med sin rang. Dette inkluderer at dræbe sig selv.

5. Glitches, exploits og bugs skal rapporteres til Manifest og må ikke udnyttes.

6. Det er ikke tilladt, at afsløre en admin i hideme eller lignende.

 

Voice- og chatregler

1. Overdreven brug af mikrofonen, samt chat- og mic spamming er ikke tilladt.

2. Voice-changers og soundboards er ikke tilladt medmindre du har fået lov af en admin.

3. Al kommunikation skal foregå enten på dansk eller engelsk.

4. Alle former for racisme og diskrimination tolereres på ingen måde.

5. Snak ordentligt til de andre spillere og behandl andre ordentligt.

6. Lyt til Admins de er der for at hjælpe. Bryder de selv reglerne, så tag fat i en Head-Admin.

7. Er du uenig i en admins beslutning, så henvend dig til en Head-Admin og/eller Manager.

8. Falske rapporter samt spam af call-admin funktionen resultere i permanent udelukkelse.

9. Deling af andres personlige oplysninger vil resultere i permanent udelukkelse. (Oplever du dette så kontakt en Head-admin hurtigst muligt)

 

Generelle Hoejhus regler

1. Det er ikke tilladt at samarbejde med spillere fra det modsatte hold.

2. Begge hold skal gå aktivt efter at vinde enten ved eliminering af modstandere eller vha. objectives.

3. Ghosting frabedes. Dette omfatter også hvor man døde samt skaden man gav mv.

4. Winning team joining er ikke tilladt.

5. Vi anbefaler at unbinde +left, +right og +strafe da brugen af disse binds vil få dig kicked fra serveren.

6. Brug jeres sunde fornuft til, at følge og forstå reglerne ordenligt.

 

Warcraft:Source relaterede regler

1. Man må ikke sætte sine teammates fast med props.

2. Det er ikke tilladt at level-booste hinanden.

 

 

WCS rules - [English]

 

General rules

1. All usage of third party programs, scripts or similar will result in a permanent ban.

2. Griefing, harassment or generally annoying behavior will not be tolerated.

3. All sorts of promotion for other communities, including referencing names, aren’t allowed.

4. Manipulation of your own rank is prohibited, this includes killing yourself.

5. Glitches, exploits and bugs should be reported to Manifest. Abusing them aren’t allowed.

 

Voice- and chat rules

1. Excessive use of the chat and microphone along with actual spamming is prohibited.

2. Use of voice-changer or soundboards aren’t allowed unless admins have given permission.

3. Any type of communication must be communicated in either Danish or English.

4. All sorts of racism and discrimination will in no way be tolerated.

5. When interacting with other players, be nice and speak in a proper fashion.

6. Listen to the admins, they want to help. If they break the rules, then contact a Head-Admin.

7. If you disagree in an Admin’s verdict then direct yourself to a Head-Admin or Manager.

8. False reports and spamming of the call-admin function will result in a permanent ban.

9. Sharing of others personal information will result in a permanent ban. (If you experience this then contact a Head-Admin)

 

General Hoejhus rules

1. Cooperating with a player of the opposite team isn't allowed.

2. Both teams should actively try to win, either by elimination of the enemy team or by securing their objective.

3. Ghosting is prohibited. This includes telling where you died, as well as how much damage you dealt etcetera.

4. Winning team joining is prohibited.

5. We recommend unbinding +left, +right and +strafe since the use of these binds will kick you from the server.

 

Warcraft:Source related rules

1. You aren't allowed to set your teammates stuck with props. 

2. Level-boosting isn't allowed.