Generelle Regler
Klik her for at læse de generelle regler som gør sig gældende for alle servere, medmindre andet er specificeret under serverens specifikke regler.

Serverspecifikke Regler
1) Det er ikke tilladt at samarbejde med en spiller fra det modsatte hold.
2) Begge hold skal aktivt forsøge at vinde runden ved at eliminere det andet hold.
3) Når man er død må man ikke fortælle om levende spilleres placering.
4) Når man vælger et hold, så skal man vælge det hold som taber på nuværende tidspunkt, da winning-team-joining ikke er tilladt.

 


General Rules
Click here to read the generel rules that apply to all of our servers, unless something else is specified within the specific server's own set of rules.

Server Specific Rules
1) It is not allowed to cooperate/team up with a player from the oppposing team. 
2) Both teams should actively try to win the round by eliminating all members of the opposite team.
3) When you are dead, you are not allowed to mention the locations of any living players.
4) When choosing a team to join, you should always join the team that is currently losing, since winning-team-joining is not allowed.