Commands for udelukkelse og regel overtrædelse.

/slay - Dræber en spiller.

/kick <Årsag> - Med denne command, kicker du en person fra serveren.

/ban <Årsag> - Med denne command, udelukker du en person fra serveren i bestemt periode.
/unban - Fjerner udelukkelsen af en person.

Man har ikke tilladelse til at fjerne et ban, som en anden admin har givet. Derimod har man tilladelse til at fjerne et ban man selv har givet og dette gælder kun ved en gyldig årsag.

Commands for chat og voicechat overtrædelse.

/mute <Årsag> - Forhindrer en person fra at kunne snakke i en bestemt periode.
/unmute - Tillader en person, at kunne bruge deres mikrofon igen.

/gag <Årsag> - Forhindrer en person fra at skrive i chatten i en bestemt periode.
/ungag - Tillader en person, at kunne skrive i chatten igen.

/silence <Årsag> - Udfører både et gag og et mute på en person.
/unsilence - Udfører både et ungag og unmute på en person.

Man har ikke tilladelse til at fjerne et mute, som en anden admin har givet. Derimod har man tilladelse til at fjerne et mute man selv har givet og dette gælder kun ved en gyldig årsag.

Andre commands

/rename <ØnsketNavn> - Ændrer navnet på en person.