Regler - HH 92 #Store

Danish

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 =================== Admins ===========================
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 [1]. Diskuter aldrig med en admin, gå direkte til en af CPH-Gaming's højererangeret staff.
 [2]. Call-Admin abuse vil ikke blive tolereret.
 [3]. Det er ikke tilladt, at afsløre en admin i hideme eller lignende.
 [4]. Det er hverken tilladt at udgive sig for eller hentyde til at man er en del af staff teamet hvis man ikke er det. Såfremt man gør dette kan det i nogle tilfælde resultere i permanent udelukkelse fra vores servere og platforme.
----------------------------------------------------------------------------------------------
 =================== Generelle Regler ===================
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 [1]. Brug af Nulls er tilladt, men alle andre tredjepartsprogrammer, scripts og lign. vil resultere i permanent udelukkelse.
 [2]. Griefing, chikane og generelt irriterende adfærd vil ikke blive tolereret.
 [3]. Det er ikke tilladt at manipulere med sin rang. Dette inkluderer at dræbe sig selv.
 [4]. Glitches, exploits og bugs skal rapporteres til CPH-Gaming.
 [5]. Begge hold skal gå aktivt efter at vinde, dette kan være igennem at plante/defuse bomben eller at eliminere det modsatte hold.
 [6]. Man må ikke manipulere med holdene.
 [7]. Alle former for team raffling er ikke tilladt. - Team raffling er når man går sammen mod en eller flere personer og deler det vundene efterfølgende
 [8]. Alt griefing/irritation på en medspiller vil ikke blive tolereret.
 [9]. Man må ikke tilslutte sig det vindende hold.
 [10]. Det er ikke tilladt at ødelægge glasbro
 [11]. Brug jeres sunde fornuft til, at tolke, forstå og følge reglerne. 
----------------------------------------------------------------------------------------------
=================== Camping Regler ====================
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 [1]. Camping maks. 20 sekunder, gælder både CT & T. Dette gælder som området at man står i. Man må ikke gå fra 1 hjørne af et 1 rum og så over i et andet, dette nulstiller ikke de 20 sekunder.
 [2]. Det er tilladt at campe omkring bomben, dog skal man stadig holde sig i bevægelse, efter at have siddet stille i 20 sekunder.
 [3]. Alle skal være nede fra T-tag efter 4:30, bliver bomben droppet, må T gerne hente den, men skal gå ned med det samme. Men må ikke skyde folk, mens man er deroppe.
 [4]. Det er ikke tilladt at teleport campe (ref. regel 1). 
 [5]. Bliver man skudt på, før man går ind i en teleporter, og derefter går igennem den, er det tilladt at holde øje med teleporteren ca. 5 sekunder, men skal derefter bevæge sig videre. (Uddybelse af regel 4)
 [6]. Det er ikke tilladt at campe sites, er bomben plantet, er det dog tilladt at campe sites.(Ja, glasbur er et site)
 [7]. T skal være ude af T-spawn 4:00.
----------------------------------------------------------------------------------------------
================== Voice & Chat Regler ==================
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 [1]. Overdreven brug af mikrofonen, samt chat- og mic spamming er ikke tilladt.
 [2]. Voice-changers og soundboards er ikke tilladt medmindre du har fået lov af en admin som er online på serveren.
 [3]. Al kommunikation skal foregå enten på dansk eller engelsk.
 [4]. Alle former for racisme og diskrimination tolereres på ingen måde.
 [5]. Snak ordentligt til de andre spillere og behandl andre ordentligt.
 [6]. Deling af andres personlige oplysninger vil resultere i permanent udelukkelse. (Oplever du dette så kontakt en af CPH-Gaming's staff hurtigst muligt)
 [7]. Al form for reklame for andre communities, inkluderer navne referencer, tillades ikke.
 [8]. Når du dør, erdet tilladt at sige, hvor meget du skadet personen, og hvor du døde. Anden information om igangværende runde, er ikke tilladt at dele.

 

Rules - HH 92 #Store

English

----------------------------------------------------------------------------------------------
==================== Admins ==========================
----------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - Please pay attention, listen and respect the administrators' verdicts.
[2] - Don't start arguing or rally up discussions with an administrator, if there's a problem with an administrator, then bring it straight to one of the higher ranked member of the staff team instead.
[3] - Abusing the !calladmin feature in any shape or form isn't acceptable, and will result in a ban penalty.
[4] - You're not allowed to pretend to be an admin or any kind of CPH-Gaming staff.
[5] - You're not allowed to call out a staff in hideme.
----------------------------------------------------------------------------------------------
==================== General Rules =====================
----------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - Hacks, scripts and third-party software in general isn't allowed, and results in a permanent ban. Use of Nulls is allowed.
[2] - Exploitation is prohibited, all glitches/bugs/exploits should be reported to CPH-Gaming staff. 
[3] - Griefing and provocations of other players will not be tolerated.
[4] - Both teams must play to win. This can either be done by planting or defusing the bomb, or eliminating the enemy team.
[5] - Any kind of rank-manipulation are not tolerated in any form.
[6] - Team-manipulation is not tolerated.
[7] - It is not allowed to join the winning team.
[8] - It is not allowed to destroy the glass bridge at T-spawn.
[9] - Use your common sense to read, understand and follow the rules.
----------------------------------------------------------------------------------------------
=================== Camping Rules =====================
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 [1] - Camping is allowed for max. 20 seconds. Goes for both CT & T. This refs. to the area you're in, not a specific corner. Walking from one corner of a room to another, does not reset the 20 second mark.
 [2] - It is allowed to camp at the bomb, but do move a bit after 20 seconds.
 [3] - Being on T-roof, is not allowed after 4:30. If the bomb is dropped T is allowed to fetch the bomb, but has to go down immediatly after, without shooting anyone.
 [4] - It is not allowed to camp the teleporters. (ref. ruel 1).
 [5] - If you're soht at, before entering the teleporter, thereafter goes through it, it is allowed to keep an eye on the teleporter, for ~5 seconds. After this you have to move on.(Clarifaction of rule 4)
 [6] - It is not allowed to camp sites. If the bomb has been planted, it is allowed to camp sites. (Glass cage is a site).
 [7] - T must leave T-spawn at 4:00.
----------------------------------------------------------------------------------------------
================== Voice & Chat Rules ===================
----------------------------------------------------------------------------------------------

[1] - All forms of hate speech will not be tolerated and you will penalised harshly.
[2] - Using soundboards, voice-changers and the likes is prohibited, unless an online admin have granted you temporary permission.
[3] - Spamming and flooding of the chat & voicechat isn't allowed.
[4] - All sorts of advertisement for other servers and communities will result in sanctions.
[5] - Only danish & english are allowed, both in voice and chat.
[6] - Show mutual respect towards other players, and treat them with respect.
[7] - Sharing/distribution of personal information about other players and doxing is in no way considered acceptable.
[8] - When you die, you're allowed to say how much damage you dealt to the person. You may also say, where you died. Other information about the current round, is prohibited to tell.