Generelle Regler
Klik her for at læse de generelle regler som gør sig gældende for alle servere, medmindre andet er specificeret under serverens specifikke regler.

Serverspecifikke Regler
1) Begge hold skal gå aktivt efter at vinde, dette kan være igennem at plante/defuse bomben eller at eliminere det modsatte hold.
2) Det er ikke tilladt at manipulere med holdene.
3) Det er ikke tilladt at tilslutte sig det vindende hold.
4) Når du dør, er det tilladt at sige, hvor meget du har skadet personen, og hvor du døde. Anden information om igangværende runde, er ikke tilladt at dele.
5) Camping maks. 20 sekunder, gælder både CT & T. Dette gælder som området at man står i. Man må ikke gå fra 1 hjørne af et 1 rum og så over i et andet, dette nulstiller ikke de 20 sekunder.
6) Det er tilladt at campe omkring bomben, dog skal man stadig holde sig i bevægelse, efter at have siddet stille i 20 sekunder.
7) Alle skal være nede fra T-tag efter 4:30, bliver bomben droppet, må T gerne hente den, men skal gå ned med det samme. Men må ikke skyde folk, mens man er deroppe.
8) Bliver man skudt på, før man går ind i en teleporter, og derefter går igennem den, er det tilladt at holde øje med teleporteren ca. 5 sekunder, men skal derefter bevæge sig videre
9) Det er ikke tilladt at campe sites, er bomben plantet, er det dog tilladt at campe sites.(Ja, glasbur er et site)
10) T skal være ude af T-spawn 4:00.
11) Det er ikke tilladt at kaste molotov i eller omkring indangen/udgangen af teleportereGeneral Rules
Click here to read the generel rules that apply to all of our servers, unless something else is specified within the specific server's own set of rules.

Server Specific Rules
1) Both teams must play to win. This can either be done by planting or defusing the bomb, or eliminating the enemy team.
2) Team-manipulation is not tolerated.
3) It is not allowed to join the winning team.
4) When you die, you're allowed to say how much damage you dealt to the person. You may also say, where you died. Other information about the current round, is prohibited to tell.
5) Camping is allowed for max. 20 seconds. Goes for both CT & T. This refs. to the area you're in, not a specific corner. Walking from one corner of a room to another, does not reset the 20 second mark.
6) It is allowed to camp at the bomb, but do move a bit after 20 seconds.
7) Being on T-roof, is not allowed after 4:30. If the bomb is dropped T is allowed to fetch the bomb, but has to go down immediatly after, without shooting anyone
8) It is not allowed to camp the teleporters.
9) If you're shot at, before entering the teleporter, thereafter going through it, it is allowed to keep an eye on the teleporter, for ~5 seconds. After this you have to move on.(Clarifaction of rule 8)
10) T must leave T-spawn at 4:00.
11) It is not allowed to throw a molotov in and around the entrance/exit of teleporters